maandag, oktober 2, 2023
HomeUncategorizedDe technische controle van tweewielers blijft onduidelijk

De technische controle van tweewielers blijft onduidelijk

De technische controle van gemotoriseerde tweewielers, gepland voor 1 oktober, is al meer dan een jaar controversieel en werd uiteindelijk niet toegepast na het besluit van de regering om alternatieve maatregelen te nemen.

Het hoofdstuk is echter nog lang niet gesloten. Bezet door verschillende milieuverenigingen, riep de Raad van State opnieuw het college tot orde.

De hoogste bestuursrechter van het land pleit daarom voor het uitvoeren van technische keuringen van motorfietsen en scooters conform de richtlijnen die de EU in 2014 heeft uitgevaardigd. De Raad van State benadrukte ter onderbouwing dat de door de regering aangekondigde alternatieve maatregelen niet voldoen aan de door Brussel gestelde criteria.

Geen details over de uitvoering en de toepassingsvoorwaarden

De beslissing van de Raad van State specificeert niet de wijze van uitvoering en de voorwaarden voor het beroep op het technisch toezicht op tweewielers.

Hij gaf alleen aan dat de uitvoering van deze maatregel afhankelijk zou zijn van het uitvaardigen van uitvoeringsbesluiten door de uitvoerende macht. Hij zei ook dat de inwerkingtreding ervan afhangt van “een geleidelijke toename van de belasting”.

Met het verhoogde risico op ernstige letselongevallen waarmee motorrijders worden geconfronteerd, moet het onderhoud van hun voertuigen en het dragen van beschermende kleding hoog op hun prioriteitenlijst staan.

Daarnaast heb je een motorverzekeringsabonnement nodig dat is aangepast aan jouw behoeften. Om het aanbod te vinden dat de beste bescherming biedt tegen de juiste prijs, is het een goed idee om verschillende aanbiedingen online te vergelijken voordat u uw keuze maakt.

>> KLIK HIER OM DE MOTORVERZEKERING TE VERGELIJKEN <<

Milieuactivisten roepen de regering op om haar toezeggingen na te komen

Naar aanleiding van de beslissing van de Raad van State, en om elke onduidelijkheid terzake te vermijden, vragen de ecologen de regering om de aangegane verbintenissen na te komen.

Een brief met het verzoek om de nodige maatregelen te nemen om de technische controle van motorfietsen en scooters vast te stellen, werd daarom via hun advocaat naar Elisabeth Borne gestuurd.

Het moet gezegd worden dat de zaak de leiders van het land in verlegenheid brengt, maar ze zijn altijd in staat geweest om het uur tot het uur te geven.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Les plus populaires